CHRISTINE KOHT
CHRISTINE KOHT
Kvar finn me drivkrafta som gjer at me går på jobb? Jobbar me for å leva, eller lever me for jobben? Christine Koht har forska på korleis me har det på jobb. Resultatet er oppsiktsvekkande, inspirerande og morosamt- dette må du få med deg!
EIRIK NEWTH
EIRIK NEWTH
Eirik Newth er utdanna astrofysikar og jobbar som forfattar og vitenskapsformidlar innan teknologi og framtidstenking. Å forstå framtida handlar om forståing av dei breie drivkreftene og megatrendane som formar vår tid - og åra som kjem.
SYMRA
SYMRA
Symra er eit band med base på Stord, som består av Øyvind Kleppe på vokal, Morten E. Stokke og Henrik Vatle på gitar, Ole Martin Hauan på bass og Henrik Sebastian Epland på trommer. Me spelar tøff, sjølvlaga musikk med eit snev av poprock.
ARE PEDERSEN
ARE PEDERSEN
Are Pedersen er forskingssjef i Future Solutions. Den fjerde industrielle revolusjon er eit faktum og ei utfordring som må handterast slik at det blir ein mogelegheit.
MAGNE EIDESVIK
MAGNE EIDESVIK
Saman med Astrid K. Steinsland og Per Bjørn Habbestad vil han fortelja om si drivkraft og kva som skal til for å lykkast som gründar. Utfordringar ein møter når bedrifter skal etablerast og byggast. Korleis du må tenkje når du skal drive dei fram til å bli lønsame.
ASTRID K. STEINSLAND
ASTRID K. STEINSLAND
Saman med Magne Eidesvik og Per Bjørn Habbestad vil ho fortelja om si drivkraft og kva som skal til for å lykkast som gründar. Utfordringar ein møter når bedrifter skal etablerast og byggast. Korleis du må tenkje når du skal drive dei fram til å bli lønsame.
PER BJØRN HABBESTAD
PER BJØRN HABBESTAD
Saman med Astrid K. Steinsland og Magne Eidesvik vil han fortelja om si drivkraft og kva som skal til for å lykkast som gründar. Utfordringar ein møter når bedrifter skal etablerast og byggast. Korleis du må tenkje når du skal drive dei fram til å bli lønsame.
TOR GJØSÆTER
TOR GJØSÆTER
Tor Gjøsæter har doktorgrad innan designforskning med fokus på menneske, dataoppleving og brukaroppleving frå UiB, der han er undervisningslektor i dag.
JAKOB SÆRSTEN
JAKOB SÆRSTEN
Jakob Særsten er eit kjent ansikt og industrileiar i Rubbestadneset. Saman med Tore Kallevåg og Bernt Henrik Hellesøe vil han gje oss direkte innsyn i planane dei har for Rubbestadneset; innsyn i drivkrafta som ligg bak, satsing på nye arbeidsplassar og ny, innovativ teknologi.
TORE KALLEVÅG
TORE KALLEVÅG
Tore Kallevåg er eit kjent ansikt og industrileiar i Rubbestadneset. Saman med Jakob Særsten og Bernt Henrik Hellesøe vil han gje oss direkte innsyn i planane dei har for Rubbestadneset; innsyn i drivkrafta som ligg bak, satsing på nye arbeidsplassar og ny, innovativ teknologi.
BENT HENRIK HELLESØE
BENT HENRIK HELLESØE
Bernt Henrik Hellesøe er gründer, innovatør og produktutviklar som no kjem inn med ei storsatsing i Rubbestadneset. Saman med Jakob Særsten og Tore Kallevåg vil han gje oss innsyn i drivkrafta som ligg bak, satsing på nye arbeidsplassar og ny, innovativ teknologi.
JØRUND FJØSE
JØRUND FJØSE
Jørund Fjøsne har bakgrunn som mekanikar, metallsmed og eit fem års diplomstudie ved Statens høgskole for kunstfag.
SunnPodium

SunnPodium

Sunnpodium skaper ein arena, inspirerer og fyller på med fagleg innsikt i Sunn­hordland sitt arbeid for samhandling mellom alle aktørar i arbeidslivet.

Me ønskjer å tilby ein god arena der me kan drøfta, gje innspel og konstruktive forslag i «fredstid», altså når det ikkje er pågåande, formelle prosessar mellom dei tre partane i arbeidslivet.

Me som står bak Sunnpodium ynskjer å bidra med ein konferanse som faktisk betyr ein vesentleg forskjell for folk!

Nyheiter

Er du opptatt av å bygge relasjonar, utvide nettverket ditt, få fagleg påfyll og inspirasjon?

Kom og vær med oss på SunnPodium 2017, då vil du få alt dette og mykje meir!
Me snakkast :)

Meld deg på her!

Påmeldingsfrist 5. Juni